ICT-TOEPASSINGEN II
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in het office management - afstudeerrichting: Management Assistant
2de jaar professionele Bachelor in het office management - afstudeerrichting: Medical management assistant
Hoorcollege [A] 12.0
Werkcollege [B] 36.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 24.0
Totale studietijd [D] 150.0
Studiepunten [E] 6
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract?
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Nog niet bepaald
Referentie ECOMGA02A00015