NEDERLANDS II
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in het office management - afstudeerrichting: Medical management assistant
Hoorcollege [A] 10.0
Werkcollege [B] 14.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 12.0
Totale studietijd [D] 150.0
Studiepunten [E] 6
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract?
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Nog niet bepaald
Referentie ECOMGM02A00013