ENGELS II + MEDISCHE TERMINOLOGIE
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in het office management - afstudeerrichting: Medical management assistant
Hoorcollege [A] 24.0
Werkcollege [B] 24.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 12.0
Totale studietijd [D] 125.0
Studiepunten [E] 5
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract?
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Nog niet bepaald
Referentie ECOMGM02A00015